Privacy updates

Blokowanie irytujących i naruszających prywatność banerów ze zgodami dot. plików cookie

By the Brave Privacy Team


Aktualizacja 9 czerwca 2023: Brave stosuje teraz domyślnie blokowanie banerów plików cookie. Zmiana ta została wprowadzona w celu uniknięcia dezorientacji i frustracji użytkowników, a także w celu zapewnienia, że Brave domyślnie zapewnia najlepsze zabezpieczenia dla użytkowników. Blokowanie banerów zgody na pliki cookie można wyłączyć na komputerze, odznaczając opcję „EasyList Cookie” w brave://settings/shields/filters, a na urządzeniach z systemem Android i iOS w panelu ustawień.


  • To jest dwudziesty pierwszy post w ramach* [bieżącej, regularnej serii](/aktualizacji dot. prywatności/) opisujący nowe i wkrótce wprowadzane funkcje dot. prywatności w Brave. Niniejszy post opisuje pracę wykonywaną przez następujące osoby (w kolejności alfabetycznej): Ryan Brown (inżynier list filtrów), Brian Johnson (główny inżynier), Deep Pandya (kierownik inżynierii ds. systemu Android), Agustín Ruiz (starszy projektant produktu) oraz Jacob Sikorski (inżynier ds. prywatności w systemie iOS). Niniejszy post napisał główny dyrektor ds. prywatności, Peter Snyder.

Liczne powiadomienia dot. plików cookie Bez powiadomień o plikach cookie

Począwszy od aktualnej wersji Brave Nightly oraz w wersji 1.45 dostępnej od października przeglądarka Brave będzie blokować powiadomienia z prośbą o zgodę na pliki cookie w systemie Android i na komputerach (i wkrótce również w iOS). Powiadomienia z prośbą o zgodę na pliki cookie niemal ciągle irytują osoby przeglądające Internet. Przerywają i zakłócają poruszanie się po sieci oraz ograniczają jedną z głównych zalet Internetu: możliwość szybkiego i łatwego przeglądania zawartości wielu stron. Jak na ironię wiele systemów zgód na pliki cookie w rzeczywistości umożliwia śledzenie użytkowników, powodując w ten sposób szkody, którym system zgód miał zapobiec.

Nowa wersja Brave ukrywa (i w miarę możliwości całkowicie blokuje) powiadomienia o zgodach na pliki cookie. Rozwiązanie Brave jest wyjątkowe i lepiej chroni prywatność niż podobne systemy wykorzystywane w innych przeglądarkach (takie jak systemy „automatycznych zgód") oraz stawia użytkownika sieci na pierwszym miejscu.

Zrzut ekranu okna dialogowego zgód na blokowanie plików cookie

Podczas uruchamiania Brave spyta Cię, czy chcesz blokować banery dot. plików cookie. Jeśli postanowisz aktywować tę funkcję, Brave pobierze zestaw zasad w celu blokowania i ukrywania powiadomień o zgodach dot. plików cookie. Przeglądarka zastosuje te zasady tak szybko, jak to możliwe, w ciągu minuty lub szybciej, aktywując tę funkcję na większości urządzeń.

Zrzut ekranu opcji okna dialogowego zgód na blokowanie plików cookie w ustawieniach Brave

W razie nieumyślnej aktywacji blokowania banera dot. plików cookie (lub zmiany zdania po aktywacji) można w dowolnym momencie zmienić ustawienie. Wystarczy odwiedzić brave://settings/shields/filters w przeglądarce Brave i aktywować/dezaktywować opcję EasyList-Cookie List.

Uwaga: w przypadku braku okna dialogowego dot. plików cookie może być konieczne ponowne uruchomienie przeglądarki i aktualizacja Brave do wersji 1.45.

Porównanie z innymi systemami

Istnieje kilka sposobów, za pomocą których przeglądarki i rozszerzenia próbują blokować banery cookie. Metoda stosowana w Brave maksymalizuje prywatność użytkowników, blokując jednocześnie tak wiele banerów i irytujących elementów, ile jest możliwe.

Ogólnie rzecz biorąc, są dwie metody blokowania banerów dot. plików cookie.

Pierwsze rozwiązanie (stosowane w Brave) to blokowanie banerów cookie oraz ukrywanie i modyfikacja stron w celu usunięcia dodatkowych irytujących elementów wykorzystywanych przez takie systemy (takich jak nakładki, uniemożliwianie przewijania itp.). Inne narzędzia do ochrony prywatności w sieci (takie jak uBlock Origin) również można skonfigurować do wykorzystania tego samego rozwiązania. Zapewnia ono najlepszą gwarancję prywatności: nie zakłada, że system zgód dot. plików cookie będzie postępował zgodnie z wyborem użytkownika, a ponadto chroni przeglądarkę przed koniecznością jakiejkolwiek komunikacji z systemami śledzenia.

Innym rozwiązaniem jest zaufanie banerom dot. plików cookie i współpraca z nimi. Zamiast blokowania tych systemów (co wykorzystuje Brave) to alternatywne rozwiązanie zautomatyzuje proces klikania „nie” w systemach banerów dot. plików cookie. Chociaż to rozwiązanie może ograniczać ilość przesyłanych plików cookie i ogólną uciążliwość banerów, wciąż rejestruje preferencje użytkownika dot. podmiotów dostarczających banery. W ten sposób przeglądarka lub rozszerzenie muszą ciągle prosić podmiot dostarczający banery o zostawienie użytkownika w spokoju. Co gorsze, badacze odkryli, że wiele systemów zgód na pliki cookie wciąż śledzi ludzi, nawet gdy odrzucą wszystkie pliki cookie.

Rozwiązanie Brave w kwestii blokowania banerów dot. plików cookie wymaga od Brave bycia zawsze krok do przodu w stosunku do elementów śledzących i firm wykorzystujących (noszące koszmarne miano) „systemy zarządzania zgodami.1" Brave pozostaje krok do przodu w stosunku do elementów śledzących na kilka sposobów, w tym poprzez wykorzystanie pozyskanych społecznościowo list filtrów takich jak EasyList oraz prowadzenie badań w celu pomocy aktywistom na rzecz prywatności w wyprzedzaniu śledzących

Niestety Google wprowadza zmiany utrudniające blokowanie banerów dot. plików cookie oraz ogólnie filtrowanie niechcianych treści, np. niepożądanych obrazów, filmów, reklam i skryptów śledzących). Np. sugestia Google WebBundles ułatwi stronom obchodzenie blokad treści. Ich Manifest v3 zmiany usuwają ważne funkcje rozszerzeń przeglądarek pomagających chronić prywatność. Również wiele aspektów sugestii Google Privacy Sandbox zmniejszy wpływ użytkowników i zwiększy wpływ stron na sposoby, w jakich ludzie korzystają z Internetu.

Jak na ironię banery dot. plików cookie (powszechnie uważane za irytujące utrudnienia) pokazują nam zarówno 1) wyjątkowo demokratyczną, zorientowaną na użytkownika naturę Internetu oraz 2) co stracimy, gdy Internet będzie zmierzać w kierunku wyznaczonym przez Google.

Internet stworzono jako otwarte narzędzie. Z jednej strony to wspaniała cecha: oznacza, że narzędzia chroniące prywatność takiej jak Brave mogą pomagać użytkownikom i chronić ich przed nadużyciami i utrudnieniami. Jednak z drugiej strony banery dot. plików cookie wskazują, jak pogorszy się Internet, jeśli Google (i inni) osłabią możliwość blokowania takich utrudnień.


  1. Czasami nazywane „systemami zarządzania preferencjami”. ↩︎

Chcesz przeglądać Internet z Brave?

Brave tworzą nowatorzy, których zespół pracuje z troską o zachowanie prywatności i wysoką wydajność. Pomóż nam ulepszać przeglądanie Internetu.

close

Już prawie...

Już tylko 60 sekund dzieli Cię od najlepszej ochrony prywatności online

Jeśli pobieranie nie rozpoczęło się automatycznie, .

  1. Pobierz Brave

  2. Uruchom instalator

  3. Importuj ustawienia

Potrzebujesz pomocy?

Zapewnij sobie lepszą ochronę prywatności. Wszędzie!

Pobierz Brave mobile, aby zapewnić sobie prywatność w podróży.

Download QR code