Makakuha ng Mga Pang-araw-araw na Release para sa Desktop

I-download ang Brave Nightly

Ang Nightly ay ang aming pansubok at pang-develop na bersyon ng Brave. Ang mga release ay ina-update kada gabi at posibleng maglaman ang mga ito ng mga bug na baka magresulta sa pagkawala ng data. Awtomatikong nagpapadala sa amin ng mga ulat sa pag-crash ang Nightly kapag nagproblema.

Help improve Brave Nightly

Nightly is an early, untested version with incomplete features which are in progress. We value your feedback and assistance in testing this early version of Brave Desktop.

Brave is open source and always available to review on GitHub. For support, please visit community.brave.com.

Join the Brave Community

Mga build channel ng Brave

Ang Brave ay may mabilis at iterative na development cycle na hinahati-hati sa tatlong stage. Ang mga bagong feature ay karaniwang inilalagay muna sa Nightly channel. Pagkatapos namin itong maayos pa nang kaunti, ililipat namin ang mga feature na iyon sa Beta build. Pagkatapos ng pinal na testing, ime-merge namin ‘yon sa Release version ng Brave. Ito ang bersyong ina-access ng karamihan ng mga user araw-araw.

Brave Nightly channel logo

Brave Nightly

Ang Brave Nightly ay ang aming testing at development version ng Brave. Ang mga release ay ina-update gabi-gabi at maaari itong maglaman ng mga bug na maaaring magresulta sa data loss.

Alamin pa ang tungkol sa Brave Nightly

Brave Beta channel logo

Brave Beta

Ang Brave Beta ay isang paunang preview para sa mga bagong bersyon ng Brave. Itinatampok ng build na ito ang mga pinakabagong pagpapahusay na ilulunsad namin sa aming browser.

Alamin pa ang tungkol sa Brave Beta

Release ng Brave channel logo

Release ng Brave

Ito ang aming bersyon ng opisyal na release ng Brave, na may mga bagong release nang humigit-kumulang kada apat na linggo.

Matuto pa tungkol sa Release ng Brave

brave mobile graphic

Brave Browser para sa mobile

Ang Brave ay available bilang isang mabilis, libre, at secure na web browser para sa iyong mga mobile device. May kasama itong built-in na ad blocker na humahadlang sa tracking, at naka-optimize para sa mobile data at pagtitipid sa baterya. Kunin ang Brave Browser (mobile) para sa Android o iOS.