ACTUALITZAT d’agost 2, 2021

Condicions d’ús

LLEGEIX ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS D’ÚS (“ACORD” O “CONDICIONS D’ÚS”) ABANS D’UTILITZAR ELS SERVEIS OFERITS PER BRAVE SOFTWARE, INC. (“BRAVE”). AQUEST ACORD ESTABLEIX ELS TERMES I CONDICIONS LEGALMENT VINCULANTS PER A L’ÚS DEL NAVEGADOR WEB BRAVE I DE TOTS ELS SERVEIS RELACIONATS, INCLOSOS, SENSE LIMITACIÓ, QUALSEVOL FUNCIÓ, CONTINGUT, LLOCS WEB (INCLÒS WWW.BRAVE.COM) O APLICACIONS OFERIDES DE TANT EN TANT PER BRAVE EN RELACIÓ AMB EL (COL·LECTIVAMENT “SERVEI(S)”). EN UTILITZAR ELS SERVEIS DE QUALSEVOL MANERA, ACCEPTES OBLIGAR-TE A AQUEST ACORD.

Acceptació de les Condicions d’ús

El servei s’ofereix subjecte a l’acceptació sense modificació de totes aquestes Condicions d’ús i de totes les altres normes, polítiques i procediments operatius que es puguin publicar de tant en tant en relació amb els Serveis de Brave. A més, alguns serveis oferits a través del Servei poden estar subjectes a termes i condicions addicionals promulgats per Brave de tant en tant; el teu ús d’aquests serveis està subjecte a aquests termes i condicions addicionals, que s’incorporen a aquestes Condicions d’ús mitjançant aquesta referència.

Brave pot, a la seva discreció, negar-se a oferir el Servei a qualsevol persona o entitat i canviar els seus criteris d’elegibilitat en qualsevol moment. Aquesta disposició és nul·la quan la llei ho prohibeix i el dret d’accés al Servei està revocat en aquestes jurisdiccions.

Modificació de les Condicions d’ús

Brave es reserva el dret, a la seva discreció, de modificar o substituir qualsevol de les Condicions d’ús, o canviar, suspendre o interrompre el Servei (inclòs, entre d’altres, la disponibilitat de qualsevol funció, base de dades o contingut) en qualsevol moment mitjançant publicar un avís als llocs web o al servei de Brave o enviant-te un correu electrònic. Brave també pot imposar límits a determinades funcions i serveis o restringir el vostre accés a parts o a la totalitat del Servei sense previ avís ni responsabilitat. És responsabilitat teva comprovar les Condicions d’ús periòdicament per veure si hi ha canvis. L’ús continuat del Servei després de la publicació de qualsevol canvi a les Condicions d’ús suposa l’acceptació d’aquests canvis.

Altres polítiques

Per obtenir informació sobre el tractament que fa Brave de la informació d’identificació personal, consulta les polítiques de privacitat actuals de Brave a brave.com/privacy_ios i https://brave.com/privacy/browser/. Si creus que el material o el contingut que resideix en ell, o a través del Servei, infringeix els drets d’autoria, consulta la Política de disputa sobre drets d’autoria de Brave a la part inferior d’aquestes Condicions del servei.

Llicència de navegador de Brave

La versió de codi executable del navegador de Brave està disponible sota els termes que s’indiquen a continuació. El codi font de parts del navegador de Brave pot estar disponible per utilitzar-lo amb llicències de codi obert i accessible a través de https://github.com/brave. Res d’aquest Acord no s’interpretarà com a limitació dels drets concedits en virtut d’aquestes llicències de codi obert respecte al codi específicament cobert per aquestes llicències.

D’acord amb els termes d’aquest document, Brave et concedeix una llicència personal i no exclusiva per instal·lar i utilitzar la versió de codi executable del navegador de Brave. Brave i els seus llicenciants conservaran tots els drets de propietat intel·lectual del navegador de Brave (i del Servei), excepte els drets expressament concedits en aquest Acord. No pots eliminar ni modificar cap marca comercial o logotip (col·lectivament, “Marques”), drets d’autoria o altres avisos de propietat al navegador de Brave. Aquesta llicència no us atorga cap dret a utilitzar Marques de Brave o els seus llicenciants. Si incompleixes aquest Acord, la llicència anterior i el teu dret a utilitzar el navegador de Brave finalitzaran immediatament i sense previ avís. En finalitzar, has de destruir totes les còpies del navegador de Brave.

Normes i conducta

Com a condició d’ús, et compromets a no utilitzar el Servei per a cap propòsit prohibit per les Condicions d’ús. Als efectes de les Condicions d’ús, el terme “Contingut” inclou, sense limitació, qualsevol informació, dades, text, fotografies, vídeos, programari, scripts, gràfics i funcions interactives generades, proporcionades o fetes accessibles d’una altra manera a través del Servei. A tall d’exemple, i no com a limitació, no hauries de permetre (ni permetràs) que cap tercer faci cap acció (inclosa la contribució de qualsevol Contingut) que: constitueixi una violació de qualsevol llei, reglament o regulació aplicable; infringeixi qualsevol propietat intel·lectual o altre dret de qualsevol altra persona o entitat; és amenaçador, abusiu, assetjador, difamatori, calumniós, enganyós, fraudulent, invasiu de la privacitat d’una altra persona, delictiu, obscè, ofensiu o profà; constitueix publicitat no autoritzada o no sol·licitada, correu no desitjat o correu electrònic massiu; conté virus de programari o qualsevol altre codi informàtic, fitxers o programes similars; o suplanta la identitat de qualsevol persona o entitat.

A més, no hauries de (directament o indirectament): (i) prendre cap acció que imposi o pugui imposar una càrrega no raonable o desproporcionadament gran a la infraestructura de Brave (o dels seus tercers proveïdors); o (ii) interferir o intentar interferir en el bon funcionament del Servei o qualsevol activitat duta a terme al Servei; (iii) evitar qualsevol mesura que Brave pugui utilitzar per impedir o restringir l’accés al Servei (o a parts del mateix).

Marques i patents

Tots els logotips, marques i designacions de Brave són marques comercials o marques comercials registrades de Brave. Totes les altres marques comercials esmentades en aquest lloc web són propietat dels seus respectius propietaris. Les marques comercials i logotips que es mostren en aquest lloc web no es poden utilitzar sense el consentiment previ per escrit de Brave o dels seus respectius propietaris. Parts, característiques i/o funcionalitats dels productes de Brave es poden protegir amb les sol·licituds o patents de Brave.

Finalització

Brave pot cancel·lar el teu accés a tot o a qualsevol part del Servei en qualsevol moment si incompleixes aquestes Condicions d’ús, la qual cosa pot comportar la pèrdua i la destrucció de tota la informació associada al teu compte. A més, qualsevol de les parts pot rescindir els Serveis per qualsevol motiu i en qualsevol moment mitjançant un avís per escrit. Si vols cancel·lar el teu compte, pots fer-ho seguint les instruccions del Servei. Qualsevol quota pagada a continuació no és reemborsable. En cas de rescissió, tots els drets i llicències que se t’atorguen en aquest Acord s’extingiran immediatament, però totes aquestes disposicions que per la seva naturalesa han de sobreviure a la finalització sobreviuran a la finalització, incloses, sense limitació, les exempcions de garantia, indemnitzacions i limitacions de responsabilitat.

Exempció de responsabilitat

TOT L’ÚS DEL SERVEI I DE QUALSEVOL CONTINGUT ES DURÀ TOTALMENT AL TEU PROPI RISC. EL SERVEI (INCLÒS, SENSE LIMITACIÓ, EL NAVEGADOR DE BRAVE I QUALSEVOL CONTINGUT) ES PROPORCIONA “TAL COM ÉS” I “SEGONS DISPONIBILITAT” I ÉS SENSE GARANTIA DE CAP MENA, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLÒS, PERÒ NO LIMITAT A, LES GARANTIES IMPLÍCITES DEL TÍTOL, LA NO INFRACCIÓ, LA COMERCIABILITAT I L’ADEQUACIÓ PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR, I QUALSEVOL GARANTIA IMPLÍCITA PER QUALSEVOL CURS DE FUNCIONAMENT O ÚS DEL COMERÇ, TOTES LES QUALS ES RENUNCIEN EXPRESSAMENT. ALGUNS ESTATS NO PERMETEN LIMITACIONS EN EL TEMPS DE DURADA D’UNA GARANTIA IMPLÍCITA, DE MANERA QUE LES LIMITACIONS ANTERIORS ET PODEN SER APLICABLES.  

Indemnització

Hauràs de defensar, indemnitzar i exonerar de responsabilitat a Brave, a cadascun dels seus afiliats i els seus empleats, contractistes, directors, proveïdors i representants de totes les responsabilitats, pèrdues, reclamacions i despeses, inclosos els honoraris raonables dels advocats, que es derivin de o es relacionin amb (i) el teu ús, mal ús o accés al Servei, o (ii) la teva violació de les Condicions d’ús o qualsevol llei, contracte, política, reglament o altra obligació aplicable. Brave es reserva el dret d’assumir la defensa i el control exclusius de qualsevol assumpte subjecte a indemnització per part teva, en aquest cas, ajudaràs i cooperaràs amb Brave sobre aquest assumpte.

Limitació de responsabilitat

EN CAP CAS, BRAVE NI ELS SEUS DIRECTORS, EMPLEATS, AGENTS, SOCIS, PROVEÏDORS O EDITORS SERÀ RESPONSABLES SOTA CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA, NEGLIGÈNCIA O QUALSEVOL ALTRA TEORIA LEGAL O EQUITATIVA RESPECTE AL SERVEI (I) PER QUALSEVOL PÈRDUA DE BENEFICIS, PÈRDUA DE DADES, COST D’ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS, O DANYS ESPECIALS, INDIRECTES, INCIDENTALS, PUNITIUS O CONSEQÜENTS DE QUALSEVOL MENA, O BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTIUS, (II) PER LA SEVA CONFIANÇA EN EL SERVEI (III) PER QUALSEVOL DANY DIRECTE EN EXCÉS (EN EL TOTAL) DE LES TARIFES PAGADES PER TU PEL SERVEI O, SI ÉS SUPERIOR, 500 $. ALGUNS ESTATS NO PERMETEN L’EXCLUSIÓ NI LA ​​LIMITACIÓ DE DANYS INCIDENTALS O CONSEQÜENTS, DE MANERA QUE LES LIMITACIONS I EXCLUSIONS ANTERIORS SE’T PODEN NO APLICAR.

Divers

Les Condicions d’ús són l’acord complet entre Brave i tu pel que fa al Servei, i substitueixen totes les comunicacions i propostes anteriors o contemporànies (ja siguin orals, escrites o electròniques) entre Brave i tu pel que fa al Servei. Si es considera que alguna disposició de les Condicions d’ús és inaplicable o invàlida, aquesta disposició es limitarà o s’eliminarà en la mesura mínima necessària perquè, d’altra manera, les Condicions d’ús romandran en plena vigència i efecte i s’executaran. El fet que qualsevol de les parts no exerceixi en cap aspecte algun dels drets previstos aquí no es considerarà una renúncia a cap altre dret d’acord amb aquest. Brave no serà responsable de cap incompliment de les seves obligacions en virtut d’aquest document per qualsevol causa fora del control raonable de Brave. Les Condicions d’ús són personals per a tu i no són cedibles ni transferibles per tu excepte amb el consentiment previ per escrit de Brave. Brave pot cedir, transferir o delegar qualsevol dels seus drets i obligacions sense consentiment. No es crea cap agència, associació, empresa conjunta o relació laboral com a resultat de les Condicions d’ús i cap de les parts té cap autoritat de cap tipus per vincular l’altra en cap aspecte. Llevat que aquí s’estableixi el contrari, tots els avisos en virtut de les Condicions d’ús es faran per escrit i es consideraran que s’han donat degudament quan es rebin, si s’entreguen personalment o s’envien per correu certificat o registrat, sol·licitant un rebut de retorn; quan es confirma electrònicament la recepció, si es transmet per fax o correu electrònic; o dos dies després de l’enviament, si s’envia per al lliurament del dia següent mitjançant un servei de lliurament reconegut durant la nit.

Política de disputa sobre drets d’autoria

La Digital Millennium Copyright Act de 1998 (“DMCA”) ofereix recursos als propietaris de drets d’autoria quan considera que el material que apareix a Internet infringeix els seus drets segons la llei de drets d’autoria dels EUA. Si creus de bona fe que qualsevol Contingut posat a disposició en relació amb el Servei infringeix els teus drets d’autoria, vosaltres (o el vostre agent) pots enviar-nos un avís sol·licitant que s’elimini el Contingut o que se’n bloquegi l’accés tal com s’estableix a continuació (consulta https://www.copyright.gov/ per a més detalls). La política de Brave és (1) bloquejar l’accés o eliminar material que, de bona fe, creu que és material protegit per drets d’autoria que ha estat copiat i distribuït il·legalment per qualsevol dels nostres anunciants, afiliats, proveïdors de contingut, membres o usuaris; i (2) retirar i suspendre el servei als reincidents. L’adreça de l’agent designat de Brave per rebre la notificació d’infracció reclamada (“Agent designat”) es mostra al final d’aquesta política.