ULTIMA ACTUALIZARE mai 11, 2023

Termeni și condiții

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST ACORD DE UTILIZARE (“ACORD” SAU “TERMENI DE UTILIZARE”) CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE OFERITE DE BRAVE SOFTWARE, INC. (“BRAVE”). ACEST ACORD STABILEȘTE TERMENII ȘI CONDIȚIILE LEGAL OBLIGATORII PENTRU UTILIZAREA DVS. A BROWSERULUI WEB BRAVE ȘI A TUTUROR SERVICIILOR CONEXE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ORICE CARACTERISTICI, CONȚINUT, SITE-URI WEB (INCLUSIV WWW.BRAVE.COM) SAU APLICAȚII OFERITE DIN CÂND ÎN CÂND DE BRAVE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE SERVICII (ÎN MOD COLECTIV “SERVICII”). PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR ÎN ORICE MOD, SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE ACEST ACORD.

Acceptarea termenilor

Serviciul este oferit cu acceptarea fără modificări a tuturor acestor Termeni de utilizare și a tuturor celorlalte reguli de funcționare, politici și proceduri care pot fi publicate din când în când în legătură cu Serviciile de către Brave. În plus, unele servicii oferite prin intermediul Serviciului pot fi supuse unor termeni și condiții suplimentare promovate de Brave din când în când; utilizarea dvs. a acestor servicii este supusă acestor termeni și condiții suplimentare, care sunt incorporate în acești Termeni de utilizare prin această referință.

Brave poate, la discreția sa exclusivă, refuza să ofere Serviciul oricărei persoane sau entități și să-și schimbe criteriile de eligibilitate în orice moment. Această prevedere este nulă în cazul în care este interzisă de lege și dreptul de acces la Serviciu este revocat în astfel de jurisdicții.

Modificarea Termenilor de Utilizare

Brave își rezervă dreptul, la discreția sa exclusivă, de a modifica sau înlocui oricare dintre Termenii de utilizare, sau de a schimba, suspenda sau întrerupe Serviciul (inclusiv, fără limitare, disponibilitatea oricărei funcționalități, baze de date sau conținut) în orice moment prin publicarea unei notificări pe site-urile sau Serviciul Brave sau prin trimiterea unui email către tine. Brave poate impune, de asemenea, limite pentru anumite funcționalități și servicii sau poate restricționa accesul tău la părți sau la întregul Serviciu fără notificare sau răspundere. Este responsabilitatea ta să verifici periodic Termenii de utilizare pentru eventuale modificări. Utilizarea continuă a Serviciului după publicarea oricăror modificări ale Termenilor de utilizare constituie acceptarea acestor modificări.

Alte politici

Pentru informații referitoare la tratamentul dat de Brave informațiilor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politicile de confidențialitate actuale ale Brave la brave.com/privacy_ios și https://brave.com/privacy/browser/. Dacă credeți că materialele sau conținutul rezident sau accesibil prin intermediul Serviciului încalcă drepturile de autor, vă rugăm să consultați Politica de dispută a drepturilor de autor a Brave la sfârșitul acestor Termeni de serviciu.

Licență Brave Browser

Versiunea executabilă a browserului Brave este pusă la dispoziție în conformitate cu termenii de mai jos. Codul sursă pentru părți ale browserului Brave poate fi disponibil pentru utilizare în baza licențelor open source și accesibil prin https://github.com/brave. Nimic în acest Acord nu va fi interpretat în sensul de a limita orice drepturi acordate în baza acestor licențe open source în ceea ce privește codul acoperit în mod specific de astfel de licențe.

Supus termenilor de aici, Brave îți acordă o licență personală, neexclusivă pentru a instala și utiliza versiunea de cod executabil a browserului Brave. Brave și licențiatorii săi își vor păstra toate drepturile de proprietate intelectuală asupra browserului Brave (și Serviciului), cu excepția drepturilor acordate expres în acest Acord. Nu ai voie să înlături sau să modifici niciun mărci înregistrate, logo-uri (colectiv, “Mărci”), drepturi de autor sau alte notificări de proprietate asupra browserului Brave. Această licență nu îți acordă dreptul de a utiliza Mărcile Brave sau ale licențiatorilor săi. În cazul în care încalci acest Acord, licența de mai sus și dreptul tău de a utiliza browserul Brave vor înceta imediat și fără notificare. La terminarea acestuia, trebuie să distrugi toate copiile browserului Brave.

Reguli și conduită

Ca o condiție de utilizare, promiți să nu folosești Serviciul în scopuri interzise de Termenii de utilizare. În ceea ce privește Termenii de utilizare, termenul “Conținut” include, fără limitare, orice informație, date, text, fotografii, videoclipuri, software, scripturi, grafică și caracteristici interactive generate, furnizate sau făcute altfel accesibile prin intermediul Serviciului. Ca exemplu, și nu ca o limitare, nu vei (și nu vei permite niciunei terțe părți să) întreprinde nicio acțiune (inclusiv contribuirea oricărui Conținut) care: ar constitui o încălcare a oricărei legi, reguli sau reglementări aplicabile; încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei alte persoane sau entități; este amenințătoare, abuzivă, hărțuitoare, defăimătoare, calomnioasă, înșelătoare, frauduloasă, invazivă a intimității altei persoane, torturoasă, obscene, ofensatoare sau profane; constituie publicitate neautorizată sau nesolicitată, e-mailuri nesolicitate sau în vrac; conține viruși informatici sau orice alte coduri, fișiere sau programe similare; sau se preface a fi o anumită persoană sau entitate.

În plus, nu vei (direct sau indirect): (i) întreprinde nicio acțiune care impune sau poate impune o povară nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii Brave (sau a furnizorilor săi terți); sau (ii) interfera sau încerca să interfereze cu buna funcționare a Serviciului sau cu orice activități desfășurate pe Serviciu; (iii) ocoli orice măsuri pe care Brave le-ar putea utiliza pentru a preveni sau restricționa accesul la Serviciu (sau la părți ale acestuia).

Mărci înregistrate și patente

Toate logourile, mărcile și denumirile Brave sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Brave. Toate celelalte mărci comerciale menționate în acest site web sunt proprietatea proprietarilor lor respectivi. Mărcile comerciale și logourile afișate pe acest site web nu pot fi utilizate fără consimțământul prealabil scris al Brave sau al proprietarilor lor respectivi. Părți, caracteristici și/sau funcționalități ale produselor Brave pot fi protejate prin cereri de brevet sau brevete Brave.

Terminare

Brave poate încheia accesul dumneavoastră la întreaga sau orice parte a Serviciului în orice moment dacă nu respectați acești Termeni de Utilizare, ceea ce poate duce la pierderea și distrugerea tuturor informațiilor asociate contului dumneavoastră. În plus, oricare dintre părți poate încheia Serviciile din orice motiv și în orice moment, cu notificare scrisă. Dacă doriți să încheiați contul dumneavoastră, puteți face acest lucru urmând instrucțiunile de pe Serviciu. Orice taxe plătite în temeiul prezentului acord nu sunt rambursabile. Odată cu orice încheiere, toate drepturile și licențele acordate dumneavoastră în acest Acord se vor încheia imediat, dar toate prevederile care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască încheierii, vor supraviețui încheierii, inclusiv, fără limitare, declinări de garanție, indemnizare și limitări de răspundere.

Descărcare

TOATE UTILIZĂRILE SERVICIULUI ȘI ORICE CONȚINUT SUNT REALIZATE ÎN TOTALITATE PE PROPRIUL TĂU RISC. SERVICIUL (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, BRAVE BROWSER ȘI ORICE CONȚINUT) ESTE FURNIZAT “CA ATARE” ȘI “CA DISPONIBIL” ȘI NU ARE NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE TITLU, NEÎNCĂLCARE, COMERCIABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ȘI ORICE GARANȚII IMPLICATE DE ORICE CURS DE DESENVOLTARE SAU UTILIZARE COMERCIALĂ, TOATE ACESTE GARANȚII FIIND EXPLICIT EXCLUSE. ANUMITE STATE NU PERMIT LIMITĂRI PRIVIND DURATA UNEI GARANȚII IMPLICATE, PRIN URMARE LIMITĂRILE DE MAI SUS NU POT SĂ SE APLICE ÎN CAZUL TĂU.

Indemnificare

Veți apăra, veți despăgubi și veți elibera de orice răspundere pe Brave, afiliații săi și fiecare dintre angajații, contractanții, directorii, furnizorii și reprezentanții săi și ai afiliaților săi de toate obligațiile, pierderile, cererile și cheltuielile, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care rezultă din (i) utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Serviciului sau (ii) din încălcarea de către dumneavoastră a Termenilor de utilizare sau a oricărei legi, contract, politici, reglementări sau alte obligații aplicabile. Brave își rezervă dreptul de a asuma apărarea exclusivă și controlul oricărei probleme care altfel ar fi supusă despăgubirii de către dumneavoastră, în cazul în care veți asista și coopera cu Brave în legătură cu aceasta.

Limitare a răspunderii

ÎN NICIUN CAZ BRAVE SAU DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENTII, PARTENERII, FURNIZORII SAU FURNIZORII DE CONȚINUT AI ACESTUIA, NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN TEMEIUL CONTRACTULUI, DELICTULUI, RĂSPUNDERII STRICTE, NEGLIJENȚEI SAU ORICĂREI ALTE TEORII JURIDICE SAU ECHITABILE CU PRIVIRE LA SERVICIU (I) PENTRU ORICE PROFITURI PIERDUTE, PIERDERE DE DATE, COSTUL PROCURĂRII DE BUNURI SAU SERVICII DE ÎNLOCUIT, SAU DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, PUNITIVE SAU CONSECINȚIALE DE ORICE FEL, SAU BUNURI SAU SERVICII DE ÎNLOCUIT, (II) PENTRU ÎNCREDEREA DVS. ÎN SERVICIU SAU (III) PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE ÎN EXCES (ÎN TOTALITATE) ALE TAXELOR PLĂTITE DE DVS. PENTRU SERVICIU SAU, DACA ESTE MAI MARE, 500 $. ANUMITE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU CONSECINȚIALE, PRIN URMA ACESTOR LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI NU POT SĂ SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

Diverse

Termenii de utilizare reprezintă întregul acord între tine și Brave cu privire la Serviciu și înlocuiesc toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane (fie ele orale, scrise sau electronice) între tine și Brave cu privire la Serviciu. Dacă orice prevedere a Termenilor de utilizare este considerată inaplicabilă sau invalidă, acea prevedere va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară pentru ca Termenii de utilizare să rămână în vigoare și să fie aplicabili în celelalte privințe. Neexercitarea de către oricare dintre părți a unui drept prevăzut în prezentul document nu va fi considerată o renunțare la orice alt drept ulterior. Brave nu va fi răspunzătoare pentru nerespectarea obligațiilor sale în temeiul prezentului document din cauza unui motiv care nu poate fi controlat în mod rezonabil de către Brave. Termenii de utilizare sunt personali pentru tine și nu pot fi atribuiți sau transferați de către tine decât cu acordul scris prealabil al Brave. Brave poate atribui, transfera sau delega oricare dintre drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentului document fără consimțământ. Niciun fel de relație de agenție, parteneriat, asociere sau angajare nu este creată ca urmare a Termenilor de utilizare și nicio parte nu are autoritate de niciun fel de a obliga cealaltă parte în vreun fel. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, toate notificările în temeiul Termenilor de utilizare vor fi în scris și se vor considera că au fost primite în momentul primirii, în cazul livrării personale sau expedierii prin poștă certificată sau recomandată, cu confirmare de primire; în momentul confirmării electronice a primirii, în cazul transmiterii prin fax sau e-mail; sau două zile după expediere, în cazul expedierii pentru livrare în ziua următoare prin intermediul unui serviciu de livrare recunoscut peste noapte.

Politica de dispută a drepturilor de autor

Digital Millennium Copyright Act din 1998 (DMCA) oferă mijloace de recurs pentru proprietarii de drepturi de autor care consideră că materialele apărute pe internet încalcă drepturile lor conform legii drepturilor de autor din SUA. Dacă credeți în mod de bună credință că orice conținut disponibil în legătură cu Serviciul încalcă drepturile dvs. de autor, puteți trimite o notificare prin care solicitați eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta, așa cum este stabilit mai jos (vezi https://www.copyright.gov/ pentru mai multe detalii). Politica Brave este de a (1) bloca accesul la sau de a elimina materiale pe care crede în mod de bună credință că sunt materiale protejate de drepturi de autor care au fost copiate și distribuite ilegal de către oricare dintre reclamanții noștri, afiliații, furnizorii de conținut, membri sau utilizatori; și (2) de a elimina și întrerupe serviciul pentru cei care încalcă în mod repetat. Adresa Agentului Desemnat al Brave pentru Primirea Notificărilor privind Încălcarea Pretinsă a Drepturilor de Autor (“Agentul Desemnat”) este listată la sfârșitul acestei politici.

A. Procedură pentru raportarea încălcărilor drepturilor de autor: Dacă credeți că materialul sau conținutul rezident sau accesibil prin intermediul Serviciului Brave încalcă drepturile de autor, vă rugăm să trimiteți o notificare de încălcare a drepturilor de autor care să conțină următoarele informații la Agentul Desemnat listat mai jos: 1. O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor care a fost pretins a fi încălcat; 2. Identificarea operelor sau materialelor care sunt încălcate; 3. Identificarea materialului pretins a fi încălcat, inclusiv informații referitoare la locația materialelor încălcate pe care proprietarul drepturilor de autor dorește să le elimine, cu suficientă precizie pentru ca Brave să poată găsi și verifica existența acestora; 4. Informații de contact despre notificator, inclusiv adresă, număr de telefon și, dacă este disponibil, adresă de e-mail; 5. O declarație că notificatorul are o credință de bună credință că materialul identificat în (3) nu este autorizat de proprietarul drepturilor de autor, agentul său sau legea; și 6. O declarație făcută sub sancțiunea sperjurului că informațiile furnizate sunt exacte și părții notificatoare îi este permisă să facă plângerea în numele proprietarului drepturilor de autor.

B. Odată ce Agentul Designat primește o Notificare Corectă și de Bună Credință privind Încălcarea: Politica Brave este următoarea: 1. să elimine sau să dezactiveze accesul la materialul care încalcă drepturile de autor; 2. să notifice furnizorul de conținut, membrul sau utilizatorul că a eliminat sau dezactivat accesul la material; și 3. că recidiviștii vor avea materialul care încalcă drepturile de autor eliminat din sistem și că Brave va încheia accesul furnizorului de conținut, membrului sau utilizatorului la serviciu.

C. Procedura de furnizare a unei notificări contrare Agentului desemnat: Dacă furnizorul de conținut, membrul sau utilizatorul consideră că materialul care a fost înlăturat sau la care s-a restricționat accesul nu încalcă drepturile de autor, sau furnizorul de conținut, membrul sau utilizatorul consideră că are dreptul de a posta și utiliza acel material de la proprietarul drepturilor de autor, agentul proprietarului drepturilor de autor sau în conformitate cu legea, furnizorul de conținut, membrul sau utilizatorul trebuie să trimită o notificare contrară care să conțină următoarele informații Agentului desemnat menționat mai jos: 1. O semnătură fizică sau electronică a furnizorului de conținut, membrului sau utilizatorului; 2. Identificarea materialului care a fost înlăturat sau la care s-a restricționat accesul și locația în care materialul a apărut înainte de a fi înlăturat sau restricționat; 3. O declarație că furnizorul de conținut, membrul sau utilizatorul are o credință de bună credință că materialul a fost înlăturat sau restricționat ca rezultat al unei greșeli sau identificări greșite a materialului; și 4. Numele, adresa, numărul de telefon al furnizorului de conținut, membrului sau utilizatorului și, dacă este disponibil, adresa de e-mail și o declarație că acea persoană sau entitate consimte la jurisdicția Curții Federale pentru districtul judiciar în care se află adresa furnizorului de conținut, membrului sau utilizatorului, sau, dacă adresa furnizorului de conținut, membrului sau utilizatorului se află în afara Statelor Unite, pentru orice district judiciar în care se află Brave, și că acea persoană sau entitate va accepta primirea actelor de procedură de la persoana care a furnizat notificarea privind presupusa încălcare.

Dacă un contra-aviz este primit de către Agentul Desemnat, Brave poate trimite o copie a contra-avizului către părțea reclamantă originală, informând acea persoană că Brave poate înlocui materialul eliminat sau înceta dezactivarea acestuia în 10 zile lucrătoare. Cu excepția cazului în care proprietarul drepturilor de autor depune o acțiune în căutarea unei ordonanțe judecătorești împotriva furnizorului de conținut, membrului sau utilizatorului, materialul eliminat poate fi înlocuit sau accesul la acesta poate fi restabilit în 10 până la 14 zile lucrătoare sau mai mult după primirea contra-avizului, la discreția Brave.

Notificările și notificările contrare referitoare la Serviciu trebuie trimise către Brave la: Agentul desemnat pentru drepturi de autor Brave, Inc. 580 Howard St. Unit 402, San Francisco, CA 94105 Suport: community.brave.com

Produse Premium Brave

Produsele Brave Premium sunt servicii plătite și la discreția dumneavoastră, puteți plăti pentru a vă abona la oricare sau la toate acestea. Acestea includ Brave Leo, Brave Firewall + VPN, Brave Talk Premium și Brave Search Premium.

Când vă abonați la produsele Brave Premium prin App Store de la Apple pe dispozitive iOS sau prin Google Play Store pe dispozitive Android, plata pentru planul dvs. de abonament este datorată și colectată de furnizorul platformei. Plata abonamentului dvs. va fi supusă politicii de plată aplicabilă a platformei, care poate să nu prevadă rambursări. Vă recomandăm cu tărie să citiți termenii și condițiile Apple sau Google înainte de a vă abona la unul dintre planurile noastre. Vă rugăm să rețineți că acești termeni și condiții pot fi modificați de către Apple sau Google. Brave nu este responsabil pentru nicio eroare de plată sau fraudă în contul dvs. cu Apple sau Google. De asemenea, orice plată a taxei va fi considerată definitivă și nu vă vom oferi nicio rambursare. Apple sau Google pot colecta date personale și date ale cardului de plată atunci când efectuați achiziții. Ei nu furnizează aceste date către Brave. 

Când vă abonați la produsele Brave Premium prin dispozitive desktop precum Windows, MacOS și Linux și utilizați site-ul Brave Account la https://account.brave.com/, plata pentru planul dvs. de abonament este datorată și colectată de furnizorul nostru de servicii de plată Stripe în numele Brave.  

Puteți plăti pentru abonamente la produse sau acces la servicii contra cost sau, în unele cazuri, un trial gratuit. Abonamentele plătite se reînnoiesc automat până la anulare pe site-ul Contului la https://account.brave.com/. Abonamentele pot fi anulate în orice moment, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Prețurile produselor pot fi modificate în orice moment. Veți fi notificat dacă prețul unui abonament crește și, dacă este necesar, va fi necesar consimțământul dumneavoastră pentru a continua. Dacă nu putem încasa metoda de plată din orice motiv (cum ar fi expirarea sau fonduri insuficiente) și nu ați anulat abonamentul, rămâneți responsabil pentru orice sume neîncasate și vom încerca să încasăm metoda de plată furnizată. Ne rezervăm dreptul de a anula abonamentul dumneavoastră dacă nu putem încasa cu succes metoda de plată pentru a reînnoi abonamentul dumneavoastră. Când abonamentul dumneavoastră la orice produs sau serviciu se încheie, veți pierde accesul la funcțiile plătite.

Toate tranzacțiile sunt finale. Dacă problemele tehnice împiedică sau întârzie în mod nerezonabil livrarea sau accesul la produs, puteți contacta Asistența Brave pentru asistență sau puteți solicita o rambursare contactând stripe-payments@brave.com. Brave poate suspenda sau anula plata sau poate refuza o cerere de rambursare dacă găsim dovezi de fraudă, abuz sau comportament ilegal sau manipulativ.